Türkmenoğlu
Elite World Go Hotel

Bu konular YGS’de kesin çıkıyor!

Bu konular YGS’de kesin çıkıyor!
09 Mart 2017 11:03

Her yıl 2 milyondan fazla aday YGS’ye giriyor. LYS sonrası üniversite puanlarına da önemli bir katkıda (yaklaşık yüzde 40 oranında) bulunduğundan dolayı, birçok adayın üniversite hayaline ulaşması için kritik bir role sahip...

Vatan gazetesi yazarı Sadık Gültekin'in derlediği bu bilgilerde YGS'ye dair kafanızdaki tüm sorulara cevap bulabilirsiniz.


YGS’de sorulan 160 sorudan yaklaşık yarısının aşağıda verdiğimiz konulardan çıktığını düşünürsek, bu konulara hakim olan adayların YGS’de büyük avantaj yakalayacaklarını rahatlıkla belirtebiliriz.

Sıraladığımız bu konulara hakim olmak, size nasıl bir avantaj sağlayacak? Sadece belirttiğimiz bu konulardan gelen sorularda tam performans gösteren bir aday, sınavda başka bir konudan soru yapmasa dahi ham puan olarak en az 300 puan alma şansına sahip…


PUAN TÜRLERİNE GÖRE ‘1 NET’ SIRALAMADA ORTALAMA OLARAK NE DEĞİŞTİRİR? 


- YGS-1’de 302 puan ile 300 puan arasında 5 bin aday var. 


- YGS-2’de 325 puan ile 320 puan arasında 8 bin aday var. 


- YGS-3’de 340 puan ile 330 puan arasında 40 bin aday var.


- YGS-4’te 355 puan ile 350 puan arasında 11 bin 500 aday var. 


- YGS-5’te 380 puan ile 370 puan arasında 17 bin aday var. 


- YGS-6’da 400 puan ile 390 puan arasında 12 bin aday var.


1. SAYILAR 

Doğal sayılar, tam sayılar, modüler aritmetik, rasyonel sayılar, gerçek sayılar, mutlak değer, üslü ifadeler, köklü ifadeler, oran/orantı ve problemler konularını kapsayan bu temel konu 9. sınıfta öğretilen ve adayların tüm lise hayatları boyunca pratik yapma şanslarının olduğu bir konu. 


Temel Matematik testinin neredeyse yarısını kapsayan bu bölümde soruların yüzde 30’u kolay, yüzde 35’i orta, yüzde 35’i ise zor seviyeden çıkıyor…


2. PARAGRAF BİLGİSİ 

Seçilmiş metin ve metin parçalarda paragrafın anlatımı, yapıları, anlam ve ana düşünce, düşünceyi geliştirme yolları konularını kapsayan paragraf bilgisi Türkçe testinin en önemli konularından. 


Yorum yeteneği ve okuduğunu anlamaya dayalı bu bölüm sınavda zaman alıyor ve özellikle son yıllarda adayları bir hayli zorluyor. Şimdiye kadar çıkmış paragraf sorularının yüzde 35’i kolay, yüzde 55’i orta, yüzde 10’u ise zor seviyede.


3. CÜMLE BİLGİSİ 

Cümle bilgisi genellikle cümlede anlam, dilek ve istek cümleleri, cümlenin ögeleri ve metinde kazandıkları anlamlara göre cümleler sorularını kapsıyor. 


Hem yorum hem de bilgi sorularından oluşan cümle bilgisi sorularının yüzde 65’i kolay, yüzde 25’si orta, yüzde 10’u da zor seviyeden soruluyor.


4. DOĞAL SİSTEMLER 

Coğrafya’nın temel konularından, ayrıca sınavda önemli rol oynayan konulardan biri... Ağırlıklı olarak harita bilgisi, koordinat sistemleri, izohipsler, dünyanın şekli ve hareketi, hava durumu ve iklim elemanları ve iç ve dış kuvvetler konularını inceleyen bu ünite ağırlıklı olarak bilgi ve hesaplama problemlerin den oluşuyor. Çıkan soruların yüzde 60’ı kolay, yüzde 30’u orta, yüzde 10’u ise zor seviyeden.


5. BİLEŞİKLER 

Bileşik formüllerin yazımı, iyonik ve kovalent bağlar, polarlık, organik bileşikler konularını kapsayan bileşikler ünitesi Kimya testinin temel konularından olmakla birlikte, sınav sorularının da vazgeçilmez konularından. 


Her sene yaklaşık Kimya sorularının yüzde 25’inin çıktığı bileşikler konusu soruların ın zorluk dağılımı şu şekilde: yüzde 60’ı kolay, yüzde 30’u or ta ve yüzde 10’u zor.


6. KELİME BİLGİSİ 

Kelime bilgisi konusu ağırlıklı olarak sözcük öbeklerinde anlam sorularında oluşmakta ve YGS Türkçe sınavının temel soru tiplerinden biri. 


Özellikle Türkçe testinin başında karşımıza çıkan bu sorularda yakalayacağımız iyi performans, sınavın geri kalan kısmı için de önemli bir mora l kaynağı olacaktır. Soruların yüzde 40’ı kolay, yüzde 50’si orta ve yüzde 10’u da zor seviyede çıkıyor.


7. ANLATIM BOZUKLUKLARI VE YAZIM KURALLARI 

Adayların ilköğretimden beri sürekli haşır neşir oldukları imla kuralları ve anlatım bozuklukları konuları YGS s ınavında da karşımıza çıkıyor. 


Yüzde 90’ı kolay, yüzde 10’u ise orta zorlukta olan bu sorular adayların kolay bir şekilde netlerini artırmaları için ideal bir fırsat.


8. OLASILIK VE İSTATİSTİK 

Permütasyon, kombinasyon, binom agibi temel kavramların yanında olasılığı da kapsayan bu ünite adayların konulardaki temel kavram ve standart çözüm metodlarını ile sorularla daha kolay baş edebilecekleri bir ünite. Çıkan soruların zorluk dağılımı ise yüzde 15 kol ay, yüzde 45 orta ve yüzde 40 zor seviyede.


9. HÜCRE 

Biyoloji’nin temel konusu olan Hücre ünitesi geniş kapsamı sebebiyle dikkati çekiyor. Hücrenin yapısı, canlıların bileşenleri, hücre türleri (ökaryot, prokaryot, bitki, hayvan) konularını kapsayan bu ünite YGS biyoloji sorularının neredeyse yüzde 25’ini oluşturuyor. 


Yüzde 30’u kolay, yüzde 40’ı orta ve yüzde 30’u zor seviyede olan sorular ağırlıklı olarak bilgi bazlı.


10. MADDE VE ÖZELLİKLERİ 

11. Sınıf madde ve özellikleri konuları, yani katı, sıvı ve gazlarda basınç ve ısı alışverişi, YGS Fizik sorularının olmazsa olmazları. 


11 sınıf kon usu olması sebebiyle soruların yüzde 65’i orta, yüzde 35’i ise zor seviyede olan bu konuya hakim olabilen öğrenciler sınav sonuçlarında önemli bir pozitif farklılık yapma şansına sahipler.

Yorum Ekle

kod


MEMLEKETİM VAN KAPAK

Şifa kaynağı

BU AY EN ÇOK OKUNANLAR

Adres: Cumhuriyet Caddesi İş Bankası Karşısı İşlek İş Merkezi Kat:1 No:1 İpekyolu / VAN