Türkmenoğlu
Elite World Go Hotel

DERTLERİ ÇOK..!

DERTLERİ ÇOK..!
20 Nisan 2024 13:09

Örenci: Mesleğimizi yapamaz duruma getirildik


Örenci: Mesleğimizi yapamaz duruma getirildik

Haber:Van Bölge Gazetesi 

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Yakup Örenci, kentteki muhasebeciler ve mali müşavirlerin yaşadığı sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sürekli artan ve giderek karmaşıklaşan iş yükü ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Başkan Örenci, artık işlerini ve mesleklerini yapamaz duruma geldiklerini vurguladı.

Kentteki muhasebeci ve mali müşavirlerin katılımıyla Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Yakup Örenci, çok sık mevzuat değişikliği sebebiyle, muhasebe paket programlarındaki güncellemelerden dolayı maddi külfetle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Muhasebeci ve mali müşavirlerin iş yükünün her geçen gün arttığını belirten Başkan Örenci, artık gelir idaresinin gönüllü memurları haline geldiklerini söyledi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın dijital vergi sisteminin teknik sorunlar nedeniyle sürekli çalışır durumda olmamasının kendileri için ciddi anlamda zaman kaybına neden olduğunu söyleyen Örenci, büyük bir iş yükününün yanı sıra bütün kırtasiye masraflarının, meslek mensuplarına devredilmesinin de ekonomik kayba yol açtığını vurguladı.

Başkan Örenci, beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesini, beyan ve bildirimlerde süre uzatımı değil, gelir idaresinin dijital sistemlerinin sorunsuz çalışmasını, enflasyon muhasebesinin yıllık olarak yapılmasını, 2024 ve sonrasında geçici vergi dönemlerinde enflasyon muhasebesinin uygulanmamasını ve bilançoların talebinden vazgeçilmesini, 2023 yılı kurumlar vergisi beyan süresinin uzatılmasını, E-Defter beratların süresinin uzatılmasını, mali tatilin gerçek anlamda uygulanmasını ve meslekte kota uygulamasının bir an önce çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi.

"ARTIK İŞİMİZİ, MESLEĞİMİZİ YAPAMAZ DURUMA GETİRİLDİK"

Muhasebeci ve mali müşavirlerin yaşadığı sorunları tek tek dile getiren Başkan Örenci, "Mali Müşavirler, ekonominin kaydını tutan, analiz eden, toplumun her kesimi için bilgi, hizmet üreten meslek grubuyuz. Hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan gece-gündüz demeden her zor durumda mesleki etik değerlere sahip çıkarak kamuya bilgi üretiyoruz. Biz mali müşavirler artık işimizi, mesleğimizi yapamaz duruma getirildik. Gelir idaresinin gönüllü memurları olduk, Sürekli artan ve giderek karmaşıklaşan iş yükü ile karşı karşıya kaldık. Bu durum sadece hayallerimiz yıkmakla kalmadı, aynı zamanda angaryaların esiri olduk. Biz mali müşavirlerin, yaptığımız iş ve işlemler; KDV1 ve KDV2 beyannameleri, muhtasar, SGK bildirimi, BABS form bildirimi, turizm beyannamesi, konaklama beyannamesi, geri kazanım beyannamesi, geçici vergi dönem beyannameleri, gelir vergisi beyannamesi, kurumlar vergisi beyannamesi, gerçek faydalanıcı bildirimi, e defter berat yüklemesi, e defter beratı ikinci kopyalarının yüklemesi gibi işlerin yanı sıra Ticaret Odalarında yapılan işlemler, SGK, İŞ-KUR, TÜİK, Sanayi sicil ve benzeri onlarca iş ve işlemleri yapmamıza rağmen, bunlar yetmez gibi 2023 yılında uygulanan Enflasyon Muhasebesi ve 2024 yılı ve takip eden yıllarda geçici vergi dönemlerinde enflasyon Muhasebesinin uygulanması ve ekinde Bilançoların talep edilmesi fiilen gerçeğe uygun olarak düzenlenme imkânı bulunmamaktadır. Bizler hangi zaman diliminde bunları yetiştirileceğimizi, yetkililerin vicdanına sormak istiyoruz" dedi.

"KIRTASİYE MASRAFI, EKONOMİK KAYBIMIZA NEDEN OLMAKTADIR"

Çok sık mevzuat değişikliği sebebiyle, muhasebe paket programlarındaki güncellemelerden dolayı maddi külfete katlandıklarını belirten Van SMMMO Başkanı Örenci, "Gelir İdaresi Başkanlığının dijital vergi sistemi teknik sorunlar nedeniyle sürekli çalışır durumda olmaması bizler için ciddi zaman kaybına neden olmaktadır. Teknik sorunlardan dolayı idarenin verdiği süre uzatmalarını son gün hatta son saatlerde açıklaması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu sorunlar mali müşavirleri çalışmaz duruma getirmiştir. Devletin büyük bir iş yükünü ve bütün kırtasiye masrafını, meslek mensuplarına devretmesi, ekonomik kaybımıza neden olmaktadır.  Vergi incelemeleri, SGK teftişleri, KOSGEB işlemleri, kredi işlemleri için bilgi ve belge temini, devletin çıkarmış olduğu vergi ve SGK ile ilgili teşvikler için ekstra zaman harcanması, sık sık çıkan yapılandırmalar gibi, meslek mensuplarına iş yükü getiren bu işlemlerin, ekonomik karşılığı da bulunmamaktadır. Mali Müşavirler, devlet ile mükellef arasında köprü görevi gören bir meslek grubu olmamız sebebiyle, kayıt dışı ekonomi ile mücadele, toplumda vergi bilincinin artması, büyüyen ekonomi ile beraber muhasebe sistemlerimizin uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu hale gelebilmesi gibi birçok temel konuda sorumluluk üstlenmiş olan biz mali müşavirler bu uygulanan vergi ve maliye politikaları karşısında gün be gün ezildiğimizi belirtmek istiyoruz. Hal böyle iken devletin, mesleğe olan ilginin ve meslek mensuplarının niteliğini artırmak, onların sorunlarına çözüm yolu bulmak gibi bir sorumluluğu bulunmaktadır" diye konuştu.

"MESLEKTE KOTA UYGULAMASININ BİR AN ÖNCE ÇIKARILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Muhasebeci ve mali müşavirlerin taleplerini de dile getiren Başkan Örenci, "Bu açıklamalar ışığında biz mali müşavirler beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesini istiyoruz. Beyan ve Bildirimlerde süre uzatımı değil, Gelir İdaresinin dijital sistemlerinin sorunsuz çalışmasını istiyoruz. Enflasyon muhasebesi yıllık olarak yapılmasını talep ediyoruz. 2024 ve sonrasında geçici vergi dönemlerinde enflasyon muhasebesinin uygulanmamasını ve bilançoların talebinden vazgeçilmesini talep ediyoruz. 2023 yılı Kurumlar vergisi beyan süresinin uzatılmasını talep ediyoruz. E Defter beratların süresinin uzatılmasını talep ediyoruz. Mali tatilin gerçek anlamda uygulanmasını istiyoruz. Meslekte kota uygulamasının bir an önce çıkarılmasını talep ediyoruz. Buradan Maliye ve Hazine Bakanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz. Muhasebe ve vergisel işlemler uygulanabilir duruma getirilerek, biz Mali müşavirler artık tatil yapmak, kendimize ve ailemize zaman ayırmak istiyoruz. Bunları hak etmedik mi?" ifadelerini kullandı.

Yorum Ekle

kod


Adres: Cumhuriyet Caddesi İş Bankası Karşısı İşlek İş Merkezi Kat:1 No:1 İpekyolu / VAN