Türkmenoğlu
Elite World Go Hotel

BU BİR KEŞİF PROJESİDİR

BU BİR KEŞİF PROJESİDİR
02 Temmuz 2024 14:59

DAKA Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Anadoludakiler Programı açıklandı.

İşte yapılan açıklama:

"Anadoludakiler Platformu (www. anadoludakiler.org)

Anadoludakiler platformu, topraklarımızın zenginliğini dijital platformda paylaşarak yerel üreticilerimizin desteklenmesini, geleneksel kültürümüzün yaşatılmasını ve yerel potansiyellerin keşfedilmesini amaçlamaktadır. Platform kapsamında Bereket, Birikim ve Beceri ana başlıklarında bölgesel zenginliklerin tanıtımı yapılmaktadır.

Ajans olarak faaliyet yürüttüğümüz TRB2 Bölgesi’nde yer alan illerin(Bitlis, Muş, Hakkari, Van) geleneksel ürünlerinin ve zenginliğinin tanıtımı kapsamında:

Van ili için: Tir Buğdayı, Otlu Peynir, Savat İşleme 

Bitlis ili için: Meyan Kökü, Adilcevaz Ceviz Reçeli, Harik

Muş ili için: Kenger, Çorti Turşusu, Boncuklu İğne Oyası

Hakkari ili için: Maş Fasulyesi, Çirek Peyniri, Hakkari Kilimleri ve Parzûn


platform bünyesinde tanıtılmaktadır. Platforma içerik yükleme süreci devam etmekte olup bölgemizde yer alan diğer kültürel zenginliklerde önümüzdeki süreçte platformda tanıtılacaktır.  


Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında ülke genelinde yürütülecek olan (SOGEP) – Anadoludakiler programına ilişkin proje teklif çağrısı başlamıştır.

Programın Amacı

SOGEP Programının amacı programın uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. Anadoludakiler markası ile de topraklarımızın zenginliğinin dijital platformda paylaşılarak yerel üreticilerin desteklenmesi, geleneksel kültürün yaşatılması ve yerel potansiyellerin keşfedilmesini amaçlanmaktadır.

Öncelik Alanları

Hazırlanacak projelerin aşağıda yer alan önceliklerden en az bir tanesi ile ilişkili olması, asgari 1 Milyon TL bütçeli olması ve asgari eş finansman tutarının proje bütçesinin %10’u kadar olması ön koşuldur.

Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak

Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

Öncelik 3: Sosyal İçerme

Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk

Özel sektör sadece öncelik 4 kapsamında başvuru sahibi olarak proje sunabilir. Özel sektör tarafından sunulan sosyal sorumluluk projelerine değerlendirmede avantaj sağlanacaktır. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari yüzde ellidir.


SOGEP Kapsamında Anadoludakiler Markası Altında Desteklenecek Projelere İlişkin Kriterler

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında; “Anadoludakiler” altında desteklenebilecek projelerde aşağıda yer alan unsurların yer alması beklenmektedir:


1. Coğrafyaya Özgü Bir Yerel Değerin, Ürünün ya da Üretim Biçiminin Yaşatılması

Projede yerel kültürel ve coğrafi değerlerin korunması ve yaşatılması

Yerel ürünlerin ve üretim tekniklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması

2. Saygılı Üretim Kriterleri

Projede çevre dostu yöntemlerin kullanılması (temiz enerji, atık yönetimi vb)

Saygılı üretim kriterlerine uygunluk

Sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi

3.Geleneği Yaşatırken Ticaret Hacmi Yaratan

Projede yerel geleneğin ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılması ile geleneksel üretim tekniklerinin korunması ve geliştirilerek ticaret hacminin artırılması

Dijital pazarlara erişim

4.Kültür Mirası ile Teknoloji Buluşması

Geleneksel üretim yöntemlerinin korunması ve modern teknolojinin entegre edilerek verimliliğin artırılması

Yenilikçi tasarım ve teknolojilerle geleneksel üretimin buluşturulması

Anadolu'nun kültür mirasının canlı tutulması için geleneksel ve yerel bilginin hatırlanması, yeni nesil ile teknoloji aracılığıyla buluşturulması ve yaşatılması

5.Sosyal Girişimcilik

Yerel ürünlere yönelik sosyal girişimciliğin desteklenmesi ve temiz üretim, yerel iş ve sağlıklı ürünlere erişim konularında ekonomik değer yaratılması

Gıda güvenliği ve dayanıklılığı

Kentsel kırsal gıda sistemleri (yerel gıda sistemi)

Gıda israfını azaltmak (döngüsel gıda)

Sosyal gastronomi

Yeni nesil çiftçiler

6.Kalkınma Odaklı Turizm Modeli

Yerel kültürün ve ürünlerin yaratıcı ve özgün biçimlerde deneyimlenmesi için yaparak öğrenme ve deneyimleme fırsatlarının sunulması ve hikayelerin yerinde deneyimlenmesinin teşvik edilmesi.

Deneyim turizmi

Yaratıcı turizm

Yerel hikayeler

Hikayenin deneyimi

Yerel kültür deneyimleri

Yerel ürün, üretim atölyeleri

Uygun Başvuru Sahipleri

Kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri uygun başvuru sahipleridir. Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer projelerde ise ancak iştirakçi olabilirler. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari yüzde ellidir.


Desteklenmeyecek Projeler ve Proje Bileşenleri

Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği olmayan projeler,

Yurtdışı gezi ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri,

Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler,

Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri,

Proje amaçları ile ilişkilendirilmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan projeler,

Hali hazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren projeler,

Hedef kitle ile faaliyetleri arasında ilişki kurulamayan projeler,

Sosyal sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne ilişkin sosyal araştırma, analiz ve raporlama faaliyetleriyle sınırlı projeler.

Başvuru Süreci

Program kapsamında paydaşlardan SOGEP – Anadoludakiler programına ilişkin projelerinin bilgi formu, iş planı ve bütçenin hazırlanması ile bu dokümanların Ajans ile paylaşılması beklenmektedir. Projeye ilişkin olarak bilgi formu, taslak faaliyet planı ve bütçenin 19.07.2024 (Cuma) tarihine kadar [email protected] adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Uygun bulunan projeler nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları doğrudan Ajansımızın koordinasyonunda yapılacaktır."

Yorum Ekle

kod


Adres: Cumhuriyet Caddesi İş Bankası Karşısı İşlek İş Merkezi Kat:1 No:1 İpekyolu / VAN